Vår visjon

Tysvær skal være den beste kommunen å bo i på Haugalandet. Barnehage, skole, kommunale tjenester, kulturliv, fritidstilbud og omsorgstjenester skal være av en så høy kvalitet at kommunen vil være førstevalget til eksisterende og nye innbyggere.

Våre hovedsaker

Barnehage og skole

Tysvær Høyre vil ha en sterk satsing på barnehage og skole, med høy trivsel og nulltoleranse for mobbing.

Helse og omsorg

Høyre vil ha utvikling av fremtidens helsetjenester. Det skal tilrettelegges slik at hver enkelt kan bo hjemme så lenge som mulig.

Idrett og kultur

Frivilligheten representerer en stor ressurs som vi ønsker å styrke gjennom aktivt samarbeid med lag og organisasjoner.

Miljø

Klimaperspektivet skal være i fokus for en god miljøprofil i all kommunal planlegging. Høyre vil arbeide for miljøvennlige bygg og god energiutnyttelse.

Se vår politikk

Tysvær

Rogaland

Kontakt

Frode Haga Johnsen
Leder
Telefon: 46898816

Harald Eide Ellingsen
Fylkessekretær
Telefon: 90572102

Aktuelt

Våre folk