Kontakt

Adresse

Langgate 8
4013 STAVANGER

Våre folk

Se våre politikere

Om Tysvær Høyre

Tysvær Høyre ledes av Frode Haga Johnsen

Tysvær Høyre vil arbeide for at vi får en god utvikling i hele kommunen, med levende bygder og trygge og gode bomiljø. Vi vil ha fullt trykk på utvikling av Aksdal som kommunesenter med fokus på økt fortetting og god arealbruk. Det skal utvikles gode møteplasser med parkmessige kvaliteter tilrettelagt for lek og sosial aktivitet.