Politikk

Tysvær leverer svært gode tjenester til befolkningen og det er vi stolte av, samtidig som vi ser det som viktig at vi arbeider med nødvendige omstillinger for å kunne møte nye oppgaver og utfordringer. Høyre ønsker mangfold og valgfrihet for enkeltmennesket, og dersom du ønsker levende bygder skal Høyre være partiet for deg. Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for sterke og levende lokalsamfunn. Tysvær Høyres program bygger på tillit til enkeltmennesket. Det forplikter.

Våre hovedsaker

Barnehage og skole

Tysvær Høyre vil ha en sterk satsing på barnehage og skole, med høy trivsel og nulltoleranse for mobbing.

Helse og omsorg

Høyre vil ha utvikling av fremtidens helsetjenester. Det skal tilrettelegges slik at hver enkelt kan bo hjemme så lenge som mulig.

Idrett og kultur

Frivilligheten representerer en stor ressurs som vi ønsker å styrke gjennom aktivt samarbeid med lag og organisasjoner.

Miljø

Klimaperspektivet skal være i fokus for en god miljøprofil i all kommunal planlegging. Høyre vil arbeide for miljøvennlige bygg og god energiutnyttelse.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her