Blir du med på språkreise til Kjækan?

Når våre samiske barn som er bosatt utenfor kjerneområdene for samisk språk skal lære samisk foregår det over lyd-bilde i de fleste kommuner. Elevene sitter alene eller i små grupper og får i beste fall tilbud om å reise på hospitering på en skole i kjernesamisk område en-to uker pr år for språktrening og sosialisering.

Fylkeskommunen dekker bussreise til og fra lærestedet men dekker ikke kost og losji. Dersom familien ikke har venner eller kjente som kan ta imot barna sier det seg selv at dette tilbudet ikke blir benyttet.

Her har vi mye å gå på mener jeg!

Hva om Sametinget kunne bruke tilskudd og andre virkemidler for å stimulere til språkreise for hele familien? La oss si at det finnes en nedlagt skole med god infrastruktur som i deler av skoleåret ikke benyttes av turister eller andre, f. eks i Kjækan i Kvænangen kommune. Her kunne skolen og hytter i bygda vært tilrettelagt slik at alt er merket på samisk og med lokale ord og uttrykk. Elevene får møte andre elever i samme situasjon og på samme nivå i samisk fra hele Norge. Mens barna er på skolen er foreldrene på samiskkurs. Etter skoletid jobber foreldre og barn sammen om matlaging, husarbeid og lekser hvor alt foregår på samisk. Inne i hyttene er det aviser, bøker, filmer, musikk og litteratur på samisk.

Her må lokalt næringsliv, Sametinget, fylkeskommunene, universitetet/høyskolene og kommunene gå sammen om å finansiere tilbudet og legge til rette for at både barna og de voksne får et tilbud av høy kvalitet slik at det samiske språket får en oppblomstring langs kysten. Jeg bytter gjerne ut språkreisen til England med språkreise til Kjækan.

 

Inger Jørstad

1.kandidat på Høyres liste i Nordre valgkrets