De unge former fremtiden

-Samisk ungdom er -og blir viktig i arbeidet med å skape forståelse og toleranse ovenfor samer og samepolitiske saker, mener Lars Filip Paulsen som er sametingspresidentkandidat for Høyre.

Fristen for å melde seg inn i manntallet er gått ut og de nye tallene er klare. En økning manntallet på rundt 2000 siden sist valg. De unge vet ikke nødvendigvis at de ikke automatisk blir registrert i manntallet. De må selv registrere seg. Og det mener Høyres samepolitiker Lars Filip Paulsen er viktig at flere faktisk gjør.

- De fleste parti på Sametinget har som overordnet mål om å styrke samiske språk, samisk kultur og samfunnsliv, sier Lars Filip Paulsen (H) som er Sametingets visepresident. Han mener det er et steg i riktig retning for at flere bidrar i debattene.

Mange av politikkområdene ha et langsiktig perspektiv. Derfor mener Paulsen at det er nødvendig at de unge er med på å forme sin fremtid.

- Det er viktig at samisk ungdom får bidra til å bygge deres egen fremtid gjennom enten å stemme eller gjennom å engasjere seg politisk. Det er derfor gledelig å høre at det er mange unge som nå har skrevet seg inn i Sametingets valgmanntall, sier Paulsen.

Storsamfunnets kunnskap om samer har blitt til over år, og det er derfor gledelig at det er mange unge som nå er kommet til i manntallet som kan bidra til å øke forståelsen og toleransen.

-Samisk ungdom er -og blir viktig i arbeidet med å skape forståelse og toleranse ovenfor samer og samepolitiske saker, mener han.