Ellen Inga O. Hætta er nominert på topp for Høyre

Ellen Inga O. Hætta er nominert på topp for Høyre i Avjoavrri.

Høyres valgliste til Sametinget i Avjovarri valgkrets: 

 1. Ellen Inga O. Hætta, Kautokeino
 2. Johan Samuel Nedrejord, Karasjok
 3. Jonas Nymo, Porsanger
 4. Biret M. Buljo, Kautokeino
 5. Mikkel Isak Eira, Kautokeino
 6. Eva Johansen, Porsanger
 7. Per Edvard Johnsen, Karasjok
 8. Unni Helene Hætta, Kautokeino
 9. Unni Johansen, Porsanger
 10. Reidun M. Hesjevik, Porsanger
 11. Isak Henrik N. Eira, Kautokeino