Ellen Kristna Saba ny leder i plan- og finanskomiteen

Saba blir ny komitéleder. 

Ellen Kristina Saba ble fredag valgt som leder av Sametingets Plan- og finanskomité. Saba ble valgt etter at Sametingets plenum ikke lenger hadde tillit til det forrige sametingsrådet. Ellen Kristina Saba har en brei politisk erfaring fra både kommunestyre, fylkesting og Sametinget. Saba har vært medlem av komiteen siden 2013.

- Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på jobben med å lede Sametingets Plan- og finanskomite, sier Saba.  

- Jeg skal bruke den breie politiske erfaringen min fra ulike nivåer til å jobbe frem viktige saker for og i sametinget. Jeg har god kontakt med de andre partiene på Sametinget, og med Høyres representanter på Stortinget og i regjeringen.