Høyre ønsker å styrke Sápmi

Høyre valgte å gå inn i det nye sametingsrådet for å få fart på viktige politiske prosjekter for samer i hele Norge.

- De neste månedene er det svært mange prosjekter som skal til politisk behandling i Stortinget, vi ønsker å jobbe for at det samiske folket kommer best mulig ut av den politiske behandlingen, sier Paulsen.

- Kommunereformen skal behandles på stortinget neste år, også ifra et samisk perspektiv, og det er viktig at den samiske stemmen er klar og tydelig. Gjennom å sitte i posisjon kan Høyre aktivt bidra til det, fortsetter Paulsen.  

- En helt konkret og viktig sak som har vært viktig for Høyre er et Distriktsmedisinsk senter lokalisert til Tysfjord, blir igjen et sentralt spørsmål når nye kommunegrenser skal bestemmes. Dette er en sak som er viktig for mange samer, spesielt i Nord-Salten.

Språkforvaltningskommunene er en av de viktigste samarbeidspartnerne for Sametinget. Kommunene skal sikre innbyggerne grunnleggende rettigheter vedrørende bruk og utvikling av samisk språk. Det nye rådet skal være en aktiv part i samarbeidsavtalene med kommuner og fylkeskommuner, og bidra til kommunenes språkutvikling gjennom nye avtaler for bruk av tospråklighetsmidler.

Høyre ønsker å initiere til pilotprosjekter innen bevarings og vitaliseringskommuner som styrker samisk kultur, språk og samfunnsliv.

Høyre har store ambisjoner for politisk arbeid, derfor valgte vi å tre inn i rådet, sier Paulsen.