Høyres liste i Sør-Samisk valgkrets

Høyres valgliste til Sametinget i Sør-Norge valgkrets er nå klar. 

Høyres liste i Sør-Samisk valgkrets: 

  1. Ristin Mortensson
  2. Torkel Bjarte Larsson
  3. Silje Sofie Bekkos Dahl
  4. Amanda Solvang
  5. Håkon Holand
  6. Maj-Liss Kant
  7. Trine Solvang
  8. Jarl Stian Johansson
  9. Agnar Nilsen