Jørstad på topp for Høyre i Nordre valgkrets

Nominasjonskomiteen innstiller på at Inger Jørstad topper listen for Høyre i Nordre valgkrets. 

Nominasjonsmøtet finner sted på Alta Rådhus søndag 26. februar klokken 16.00. 


Nominasjonskomiteens innstilling:

 1. Inger Jørstad                                 Hammerfest
 2. Bård Bredal-Olsen                        Alta
 3. Anne Gerd Jonassen                     Kvænangen
 4. Harald Knutsen                             Hammerfest
 5. Johanne Olaussen                         Nordreisa
 6. Tom Christian Robertsen              Hammerfest
 7. Nadia Lilleng                                Nordreisa
 8. Siss Heidi Hansen                         Måsøy
 9. Alette Elde                                    Nordkapp
 10. Gunvald Nilsen                             Alta
 11. Anja Cecilie Birkelund                 Nordreisa
 12. Tore Yttregaard                             Nordreisa


Høyres samepolitiske arbeidsutvalg har vært valgkomité for kretsen.