Jørstad vil tilbake på Sametinget

Søndag 26. februar avholdt Høyre nominasjonsmøte i Nordre valgkrets. Her ble tidligere sametingspolitiker Inger Jørstad nominert på topp.

Jørstad var innvalgt på sametinget i perioden 2005 til 2009 for Arbeiderpartiet. Nå er hun nominert på topp for Høyre.

- Min motivasjon for å stille til valg er for å få Sametinget til å være en tilrettelegger for næringsvirksomhet i samiske områder både tradisjonelle næringer og nye næringer. Jeg vil også jobbe for at FEFO skal være en investor i utviklingsprosjekter i Finnmark, spesielt i utvinning av naturressurser. Vi sikrer med det lokal kapital for utvikling av arbeidsplasser og innflytelse over naturressursene via eierskap i selskapene, sier Jørstad.

På andreplass ble Bård Bredal-Olsen fra Alta nominert.

Høyres liste til sametinget i Nordre valgkrets:

 1. Inger Jørstad, Hammerfest
 2. Bård Bredal-Olsen, Alta
 3. Anne Gerd Jonassen, Kvænangen
 4. Harald Knutsen, Hammerfest
 5. Johanne Olaussen, Nordreisa
 6. Hege Christin Bjørkmann, Alta
 7. Marie-Lousie Jacobsen, Hammerfest
 8. Siss Heidi Hansen, Måsøy
 9. Alette Elde, Nordkapp
 10. Gunvald Nilsen, Alta
 11. Vetle Langedahl, Hammerfest
 12. Tore Yttregaard, Nordreisa