Lars Filip Paulsen blir Høyres første sametingsråd

Lars Filip Paulsen (37) fra Drag i Tysfjord kommune i Nordland blir Høyres første sametingsråd. Lars Filip har sittet i Sametinget siden 2013 i Oppvekst-omsorg- og utdanningskomiteen.

Paulsen er spesielt opptatt av samisk språk noe han har vært en sterk pådriver for i Sametinget. Til daglig er Paulsen språkkonsulent i Tysfjord Kommune. Han har en tung kompetanse som vil komme alle de samiske språkene til gode i tiden som kommer.

Det nye sametingsrådet har første møte allerede samme dag som de ble utpekt. Rådet møtes tirsdag, onsdag og torsdag i neste uke blant annet for å fordele arbeidsområder og starte på det viktige arbeidet.

- Høyre er et parti som tar samepolitikk på alvor, vi vil bidra til å styrke kontakten mellom Sametinget, Stortinget og regjering. Vi har svært gode kontakter som forhåpentligvis vil være en styrke for Sametinget i de politiske prosessene fremover, sier Paulsen.  

- Jeg gleder meg til å begynne med den viktige jobben som sametingsråd. Jeg vil jobbe spesielt med å styrke samisk språk, og med å opprette samarbeidsavtaler med kommuner og fylkeskommuner. Gjennom aktiv forvaltning av avtaler og oppfølging av viktige saker vil jeg sørge for større politisk gjennomslag for det samiske folk enn hva NSR fikk til, sier Paulsen.