Lars Filip Paulsen topper for Høyre

Lørdag 4. februar avholdt Høyre nominasjonsmøte i Vesthavet valgkrets.
Lars Filip Paulsen fra Tysfjord ble valgt som førstekandidat. Paulsen har politisk erfaring og er allerede godt kjent med det samepolitiske miljøet. Paulsen har sittet på Sametinget siden 2013 og vært sametingsråd siden 2016. 

Paulsen er en lidenskapelig forkjemper for samisk språk, kultur og samfunn. Han har permisjon fra stillingen som språkkonsulent i Tysfjord kommune.

- Jeg er stolt og glad for å ha fått fornyet tillit. Jeg er svært samfunnsengasjement og brenner spesielt for samisk språk og kultur, og jeg gleder meg til å kunne fortsatt bidra i den viktige jobben, sier Paulsen.

Med seg på laget får Paulsen Nils Ante Eira fra Lavangen. Eira driver med reindrift i Lavangen, han er samisklærer på Lavangen skole. Eira representer i dag Høyre i Samepolitisk utvalg i Lavangen kommune og er 1. vara til kommunestyret i Lavangen.

- Jeg gleder meg til valgkampen. Høyre er partiet med den beste samepolitikken, sier Eira. 

Valglisten: 
  1. Lars Filip Paulsen
  2. Nils Ante Eira
  3. Anne Kristine Ekman
  4. Geir Magne Salamonsen
  5. Ernst Kjetil Eriksen
  6. Lill-Eva Jenssen
  7. Peter Mikkelsen

  8. Britt Waag
  9. Lars Roger Hansen