Oppdraget til styret for Helse Nord er meget tydelig og ikke til å misforstå

Helseminister Bent Høyre (H) ha gjort en presisering som ikke kan misforståes i forhold til likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen.

- Som 1. kandidat på Høyres sametingsliste i Avjovarri, er jeg glad for at vi har en statsråd og en regjering som tar helsetilbud til den samiske befolkningen på alvor, sier Ellen Inga O. Hætta (H)

 Oppdraget til styret for Helse Nord er meget tydelig og ikke til å misforstå. Styret for Helse Nord og adm. direktør Vorland har fått et tydelig oppdrag.

 - Vi har en regjering som vil ha et likeverdig helsetilbud til samer i hele landet. At Samisk helsepark skal prioriteres, er særskilt positivt for Karasjok, men også for alle samer i Norge, sier Hætta. 

Forståelsen av likeverdige helsetjenester og forståelsen av samiske behov innenfor helse må gjøres i tett dialog med de som legger premissene for samepolitikken, nemlig storting og regjering.

- Kunnskapen kommer ikke av seg selv og derfor er jeg svært glad for å ha en lyttende statsråd og en regjering som skjønner utfordringene og som tar dette på alvor. Presiseringen av oppdragsbrevet til helse nord er et kraftig signal til styret om at Samisk helsepark skal etableres og at det skal være reell samisk medvirkning i prosessene fram til ferdigstillelse, sier Lars Filip Paulsen, samtingskandidat og visepresident (H).


Ellen Inga O. Hætta kan kontaktes på telefon: 90102055

Lars Filip Paulsen kan kontakts på telefon: 91618561

 ---

I presiseringen av oppdraget står blant annet:

Helse- og omsorgsdepartementet legger vekt på betydningen av å få etablert Samisk Helsepark. Helse Nord RHF bes derfor, som ledd i sitt ansvar for å sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen, om å ta et særskilt ansvar for framdrift av prosjektet. Helse Nord RHF bes i denne sammenheng også om å ha et særskilt fokus på at utviklingen av helseparken og miljøet rundt denne på en hensiktsmessig måte sikrer en kompetanseutvikling som bygger opp under det ansvaret Helse Nord har for å sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til hele den samiske befolkningen i Norge.