Vi ønsker innspill til sametingsprogramet

Førsteutkast til Høyres sametingsprogram er nå klart. 
Høyre er et parti med tradisjon for å initiere og delta i de store og viktige avklaringene for samisk språk, kultur og samfunn. Høyre er et parti som tar ansvar for helheten, et parti som har en mangfoldig politikk for hele Sápmi.

I Høyre har vi stor takhøyde og er åpne for alle typer innspill. Vi håper derfor at flest mulig tar seg tid til å sende inn innspill til programmet.

I denne runden har vi kort innspills frist, vi ber derfor om innspill innen søndag 19. mars klokken 23.59. Innspill sendes til: daniel.sordahl@hoyre.no.  

Her kan du lese førsteutkast til Høyres sametingsprogram for perioden 2017 til 2021:

Klikk her for å laste ned utkastet til programmet