Språk og kultur viktig i helseomsorgen

Høyre vil skape et samfunn med muligheter for alle og vil føre en politikk som legger til rette for å skape fremtidens samiske samfunn. 

Livsstilssykdommer, psykiske problemer, fattigdom og vold i nærerelasjoner er en stadig større utfordring i det samiske samfunnet. Høyre ønsker målrettede tiltak for å motarbeide denne utviklingen. Høyre ønsker at språk og kulturforståelse skal bli en mer sentral del i helse og helserelaterte utdannelser.

Høyre: 
 • Vil sikre en god primærhelsetjeneste.

 • Vil bygge opp om samisk helsepark i Karasjok.

 • Vil bidra til at samiskspråklige demente får tilbud på eget språk.

 • Vil styrke forskningen for å kartlegge helsetilstanden hos den samiske befolkningen.

 • Vil sikre den samiske pasienten tilgang til en kompetent, handlekraftig og godt organisert primærhelsetjeneste, uansett hvor du bor i landet.

 • Vil sørge for samisk medbestemmelse i organiseringen av helsetjenester til den samiske befolkningen.

 • Vil kartlegge helsetilstanden hos den samiske befolkningen.

 • Vil ha mer fysisk aktivitet i den samiske skolen for å bekjempe fedme blant barn og ungdom.

 • Ønsker å bidra til egen samisk sykepleierutdanning ved Samisk høgskole.

 • Vi ønsker å se på forsøksordning med tverrfaglig ambulerende helseteam i det sørsamisk området.

 • Vi vil bidra til å realisere et DMS i den nye Hamarøy kommune.