Valgkomiteens innstilling for Østre valgkrets

Valgkomiteens innstilling for Østre valgkrets er nå klar.
Nominasjonsmøtet finner sted i Vadsø Rådhus lørdag 28.01 klokken 15.00.

Valgkomiteens innstilling:
1.Nils Kristian Winther, Tana
2.Margget Ravdna Smuk, Nesseby
3.Jan Ivver Smuk, Nesseby
4.Sandra Ashmyr, Sør-Varanger
5.Jonny Woznitsa, Tana
6.Christine Nilssen,Vardø
7.Per Martin Ingilæ,Tana
8.Ellen Kristina Saaba,Tana
9.Inger Anita Smuk, Nesseby
10.Helge Samuelsen, Tana

Høyres samepolitiske arbeidsutvalg har vært valgkomité for kretsen.

For spørsmål kontakt leder av Høyres samepolitiske arbeidsutvalg Rita Leinan: 48219271.