van Gemert topper for Høyre i Gaisi

Søndag 19. februar avholdt Høyre nominasjonsmøte for Gaisi valgkrets i Tromsø.

Line van Gemert fra Lyngen ble nominert på topp. van Gemert er utdannet pedagog. Jobber som konsulent kultur/oppvekst og i det private næringsliv som prosjektleder. Hun innehar flere styreverv, er bedriftseier, varaordfører, vært leder av Lyngen Høyre og er medlem av formannskap og kommunestyret i Lyngen.

- Jeg mener det trengs flere språkbrukere for at samisk fortsatt skal være et levende språk. Moderne teknologi og digital undervisning, kan gjøre at flere får mulighet til å lære språket noe som betyr at barn i skolen, som ikke har krav på opplæring, kan gis et reelt utdanningstilbud, sier van Gemert.

På andreplassen ble Asgeir F. Langberg nominert. Langberg er utdannet jurist med spesialisering innen reindrift, jobber som veileder på NAV, og er fast medlem av samepolitisk utvalg i Kåfjord. Asgeir er samfunnsinteressert og er nestleder i hovedstyret for Ung kreft i regi av Kreftforeningen. Asgeir er også 1. varamedlem til kommunestyret og har tidligere vært aktiv i Unge Høyre.

- Jeg har stor interesse for samisk språk og ønsker at de som vil lære samisk, skal få mulighet til det, sier Langberg.

Høyre er veldig opptatt av å lytte til velgerne, av deres tilbakemelding og synspunkter på viktige saker, fortsetter van Gemert som gleder seg til valgkampen.

Høyres liste i Gaisi:

1. Line van Gemert, Lyngen

2. Asgeir F. Langberg, Kåfjord

3. Tom Willeng Strøm, Tromsø

4. Ole K. Andreassen, Målselv

5. Jorid Høyer

6. Kirsti Blomli, Kåfjord

7. Frode Kjønsø, Lenvik

8. Lovise Larsen, Lyngen

9.Johannes Grønvoll, Lyngen

10. Irene Larsen Segelvik, Tromsø