Winther på topp for Høyre i Østre valgkrets

Nils Kristian Winther (20) fra Tana er nominert på topp for Høyre i Østre valgkrets. 

Lørdag 28. januar avhold Høyre nominasjonsmøte til Sametinget i Østre valgkrets. Her ble Nils Kristian Winther fra Tana nominert på topp, og Màrgget Ravdna Smuk fra Nesseby ble nominert på andrepass. 

 Østre valgkrets er en veldig spennende valgkrets å dive politikk i, med to kommuner i samisk språkforvaltningsområde, og en kombinasjon av tradisjonell samisk kulter og samiske næringer, og "nye" næringer som mineralnæringen og vindmølleparker, sier Winther. 

 Jeg er stolt, glad og veldig motivert til å ta fatt på jobben som Høyres førstekandidat i Østre valgkrets, sier Winther.

I denne sametingsperioden er Høyre representert med Ellen Kristina Saba fra Tana. Saba er Høyres gruppeleder og leder for Sametingets næringskomite. 


Høyres liste i Østre valgkrets: 

  1. Nils Kristian Winther, Tana
  2. Màrgget Ravdna Smuk, Nesseby
  3. Jan Ivvàr Smuk, Nesseby
  4. Trond Ånetsen, Vardø
  5. Christine Nilssen, Vardø
  6. Jonny Wosnitza, Tana
  7. Ellen Kristina Saba, Tana
  8. Per Martin Ingilæ, Tana
  9. Helge Samuelsen, Tana
  10. Inger Anita Smuk, Nesseby