Nyheter

Her finner du nyheter fra Senior Høyre

Fem råd fra Senior Høyre

Senior Høyres landsforbund sendte en enstemmig hilsen til statsråd for eldre og folkehelse Åse Michaelsen på sin organisasjonskonferanse i Drammen.   ...

Vi må beskytte barnebarna våre

Senior Høyre Landsmøte ønsker at Norge ser på nye metoder for å stoppe overgrep og vold mot barn. De krever også langt tettere oppfølging av både ofre og gjerningspersoner.

- En kjølig vind fra øst

Trusselbildet er i endring, og vi må tenke annerledes som nasjon for å møte de nye utfordringene. Senior Høyres Landsmøte mener at både et mer aktivt Russland og økt terrortrussel krever en større andel av budsjettene.

Pensjonsforliket må revideres!

På landsmøtet 11.-12. februar 2017 vedtok Senior Høyre at pensjonsforliket fra 2005 må revideres. Seniorene vil med dette unngå trygdeoppgjør som svekker pensjonistenes kjøpekraft.

Senior Høyres Landsmøte 2017

Landsmøtet 2017 avholdes i Fredrikstad allerede 11.-12. februar. Årsaken til det er bestemmelsen i Senior Høyres Landsforbunds (SHL) lover at møtet må avholdes minst en måned før Høyres Landsmøte – som i 2017 er rekordtidlig, nærmere bestemt 9.-12. mars ...

Statsbudsjett for 2016

Styret i Senior Høyres Landsforbund mener Regjeringen har lagt frem et godt budsjett for 2016. Et budsjett som danner et godt grunnlag for å møte de utfordringer vårt land står overfor.

Uttalelse fra Organisasjonskonferansen 2016

Senior Høyre mener regjeringen har utført mye godt arbeid i sine to første regjeringsår. Vi støtter regjeringens reformarbeid når det gjelder helsestell, kommunesektor og arbeidsliv. Vi gleder oss over at aldersgrensene er revidert. SHL ønsker aldersgrensen fjernet, slik den er i flere andre land. Det bør foretas en kritisk vurdering av lovverk og holdninger i samfunnet for å forhindre usaklig...