Senior Høyre vil videre - beretning 2015

2015 var viktig for Senior Høyre. Mange har deltatt i valgkampen. Flere fylkesting og kommunestyrer har nå sterke seniorrepresentanter fra Høyre.

2015 har vært et viktig år for Senior Høyre over hele landet. Medlemmer og tillitsvalgte har  deltatt i valgkampen, og i mange fylkesting og kommunestyrer har dyktige og erfarne representanter fra Senior Høyre tatt plass.

Selv om Høyre i det store og hele gjorde et brukbart valg, står det ikke til å nekte for at skuffelsen er stor mange steder over tapte ordførerplasser og tidligere samarbeidspartnere som skiftet side!

Erfaringene på godt og vondt må bli en inspirasjon til ekstra innsats i 2017 – valget, der en borgerlig regjering med Erna og Høyre i spissen stiller opp til 4 nye år. Senior Høyre skal være en viktig medspiller i valget – vårt mål er at Høyre skal bli det største partiet blant velgere over 62 år.

I dag er det om lag 70 Senior Høyre-foreninger over hele landet, med Senior Høyre fylkeslag i 13 fylker – året som gikk ga en betydelig styrking av organisasjonen vår. Men vi vil videre: i flere fylker mangler det bare 1 forening på å etablere fylkeslag og dermed representasjon i Landsforbundet – målet er å ha fylkeslag i hele landet

Senior Høyre støtter regjeringens ambisjonsnivå i reformarbeidet; enten det gjelder helsestell, kommunesektor eller arbeidslivet. Vi kan glede oss over at aldersgrenser er revidert og at et skikkelig velferdsløft for eldre er under gjennomføring.

Senior Høyre sier også fra når ting ikke er helt på plass i samfunnslivet: Vi var ikke fornøyd med trygdeoppgjøret, der pensjonistene som eneste gruppe risikerer å gå i minus. Jeg regner med den nye arbeidsministeren følger opp løftet fra den forrige om en vurdering i Revidert Nasjonalbudsjett. Senior Høyre har dessuten gitt høringsinnspill til Diskrimineringsloven, der aldersdiskriminering er utelatt som tema. Det er vi helt uenig i.

Senior Høyre følger etter beste evne med i utvikling av nye medier – med aktiv deltakelse i Høyres omfattende fornyelse av egne nettsider og aktiviteter på Facebook. Men samtidig er det et klart behov for både å bli mer synlig og mer aktiv i samfunnsdebatten.
  

Senior Høyres Landsmøte 2015
Senior Høyres Landsforbund avholdt sitt Landsmøte i Bergen 20.-21. mars 2015.

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen ønsket Landsmøtet velkommen til Bergen og Hordaland, og statsminister Erna Solberg innledet om den politisk situasjonen.

Landsmøtet vedtok nytt politisk program for SHL og 2 resolusjoner, «Forsvars- og sikkerhetspolitikk» og «Helsepolitikk for fremtiden» ble enstemmig vedtatt.

Landsmøtet hadde besøk fra i European Citizens Union (ESU) ved leder An Hermans og generalsekretær Guido Dumon fra Brüssel. Hermans ga en orientering om seniorers deltagelse og representasjon i Europa. SHL er medlem i ESU.

Landsstyret i SHL
Etter valgene på Landsmøtet består Landsstyret for perioden 2015-2017 av følgende:

Leder: Sverre Mauritzen, Rogaland

1. nestleder: Reidar Skotgård, Akershus

2.nestleder: Elenor Holter, Oslo

Styremedlemmer:

Ole Arvid Brønmo, Sør-Trøndelag

Einar Fløttum, Nord-Trøndelag

Lars Asbjørn Hanssen, Oslo

Bjørn Hernæs, Hedmark

Lars Kristen Lefdal, Sogn og Fjordane

Tor Mathisen, Vest-Agder

Roald Stigum Olsen, Hordaland

Sissel Roseng, Vestfold

Arnt M. Storvik, Østfold

Sigrid Thielemann, Buskerud

Anders Talleraas, Møre og Romsdal

Alvhild Yttergård, Troms

Varamedlem:

Agnete Tjærandsen, Nordland

Landsstyret har i 2015 avholdt 6 styremøter.

Organisasjonsutvalget (OU)

Etter valgene på Landsmøtet i mars OU har i 2015 bestått av følgende:

Leder                 Elenor W. Holter, Oslo                                                       

Medlem            Tor-Sverre Jacobsen, Bærum, Akershus                      

Medlem            Kristen Mo, Trondheim, Sør-Trøndelag         

Medlem            Per Olav Hanssen, Stavanger, Rogaland                      

Varamedlem   Brita G. Mørk, Sandefjord, Vestfold

OU har siden Landsmøtet i 2015 arbeidet med gjennomføring av Senior Høyres arbeidsplan.

Et viktig punkt har vært å legge til rette for dannelse av nye foreninger. I løpet av perioden er det godkjent 2 nye fylkesforeninger og 6 nye lokalforeninger (se kapitelet Nye foreninger nedenfor).

OU ha også arbeidet videre med oppdatering av Håndboken for Senior Høyres Landsforbund.

Utvalget har i løpet av høsten 2015 brukt tid på å planlegge den 4. Organisasjons-konferansen i SHLs regi, som skal gå av stabelen på First Hotel Ambassadeur i Drammen 28 -29 januar. Invitasjonen har gått bredt ut til alle lokal- og fylkesforeninger, og det er forventet nærmere 90 deltagere.

Politisk Utvalg (PU)

Etter valgene på Landsmøtet i mars har PU bestått av følgende:

Leder                 Reidar Skotgård, Nittedal, Akershus               
Medlem            Ole B. Hovind, Oslo                                              
Medlem            Anne Marie Svenneby, Sør-Odal, Hedmark               
Medlem            Berit Anita Larsen, Fjell, Hordaland                
Varamedlem   Inger G. Hoff, Stryn, Sogn og Fjordane

Utvalgets første oppgave var å utarbeide to nye kapitler til Senior Høyres program,

Kapitel 12, Forsvar- og sikkerhetspolitikk og Kapitel 13, Miljø og klima. Disse kapitler er nå inntatt i programmet.

Utvalget har drøftet ulike temaer som kan danne grunnlag for innspill til Høyres stortingsprogram for 2017-2021. Notater med forslag til aktuelle tema er oversendt sekretæren for programkomiteen.

Utvalget har også utarbeidet uttalelser på vegne av SHL, som er oversendt Høyres organisasjon og pressen.

Nystiftede foreninger i SHL

I løpet av denne perioden er det således godkjent 2 nye fylkesforeninger - Sør-Trøndelag SH og Møre og Romsdal SH. Det bør også nevnes at Hordaland SH og Hedmark SH, ble i løpet av 2014 formelt re-etablert og har i løpet av 2015 blitt aktive fylkesforeninger.

6 nye lokalforeninger er etablert (Ålesund SH i Møre og Romsdal, Klæbu SH, Malvik SH og Melhus SH i Sør-Trøndelag, Namsos SH i Nord-Trøndelag samt Os SH og Sunnhordaland SH i Hordaland).                  

Medlemmer

Antall medlemmer i SHL er pr 31.12.2015 4312, hvorav 3819 betalende innen årsslutt.

Representasjon og deltagelse
SHL var representert på Høyres Landsmøte 8.-10. mai 2015 på Gardermoen med en delegasjon på 7 i tillegg til leder, som er med i Sentralstyrets kvote.

Leder er representert i Høyres Sentralstyre og har deltatt aktivt på møtene gjennom året. Leder møter også i Høyres Kommunalutvalg og Europautvalget.

SHL har fortsatt sitt samarbeid innen European Senior Union (ESU) i 2015. Leder Sverre Mauritzen og 1. nestleder Reidar Skotgård deltok på møte i European Senior Unions «Summer Academy» 3.-5. juli 2015 Wien. Hovedtema var “Citizens’ Security in the European Union - Citizens’ call for Security, Protection and Social Cohesion”.

Leder deltok også på møter i ESU i Brüssel i tiden 5.-7. november – nærmere bestemt Styremøte i ESUs Executive Committe 5.11., markering av ESUs 20 årsjubileum 6.11. samt møter med leder og generalsekretær i ESU 7.11.

Sverre Mauritzen
leder