Eldrepolitikk i tiden

Bedre løsninger som trygger velferden. Vi tror på Norge.

Innsatsvilje og skaperkraft styrker fellesskapet. Senior Høyre har vedtatt en ny politisk plattform.

Senior Høyres Landsforbund avholdt sitt Landsmøte 2017 i Fredrikstad 11.-12. februar. Her ble dokumentet «Eldrepolitikk i tiden» vedtatt som det politiske grunnlaget for SHL. Dokumentet inneholder SHLs standpunkter på en rekke politikkområder og vil bli brukt aktivt i tiden fremover - og særlig i den forestående stortingsvalgkamp.


Viktige tema:

  1. ET BÆREKRAFTIG SAMFUNN
  2. ARBEID OG TRIVSEL
  3. EN GOD OG TRYGG ØKONOMI FOR ELDRE ER VIKTIG
  4. BOLIGER FOR ELDRE
  5. FRIVILLIGHET
  6. FOREBYGGENDE OMSORGSTILTAK FOR ELDRE
  7. HELSE OG REHABILITERING
  8. SIKKERHET OG TRYGGHET

Eldrepolitikk i tiden kan du laste ned her.