- En kjølig vind fra øst

Trusselbildet er i endring, og vi må tenke annerledes som nasjon for å møte de nye utfordringene. Senior Høyres Landsmøte mener at både et mer aktivt Russland og økt terrortrussel krever en større andel av budsjettene.
Det nye trusselbildet krever et annerledes Forsvar enn det vi har i dag. Leder i Senior Høyre Sverre Mauritzen mener at Russland har vist seg som en nabo med evne og vilje til å destabilisere land i sine nærområder.

- Det blåser en kjølig vind fra øst. Vi har et ansvar for at Forsvaret vårt er raskere, hurtigere og mer sofistikerte både til lands, vanns og i luften. I tillegg kommer cybertruslene som vi må beskytte oss mot, sier Mauritzen.

Han mener vi må bygge opp vår kapasitet på disse områdene, samtidig som vi styrker båndene til NATO og de nordiske landene.

- Senior Høyres Landsmøte sendte også en tydelig beskjed om at Norge må øke forsvarsbevilgningene frem mot 2024, slik at vi når NATOs mål om å bruke 2 % av BNP på Forsvaret.

De nye tidene krever også nye tiltak. Europa har de senere årene opplevd mange fatale terrorangrep, og Senior Høyre mener vi må bygge videre på den sivile og militære etterretningen.

- For å møte terrortruslene trenger vi et tett og fortrolig samarbeid med våre allierte. Det krever også at vi i større grad følger med på hva nordmenn foretar seg utenfor landets grenser, avslutter Mauritzen.

Du kan lese resolusjonen her