Fem råd fra Senior Høyre

Senior Høyres landsforbund sendte en enstemmig hilsen til statsråd for eldre og folkehelse Åse Michaelsen på sin organisasjonskonferanse i Drammen.  

Over 80 deltakere ønsket Statsråden lykke til med det videre arbeidet, og var svært fornøyd med at Regjeringen har oppnevnt en eldre- og folkehelseminister.
Senior Høyre mener at statsråd Åse Michaelsen har et viktig arbeid foran seg med forebygging og videreutvikling av bedre velferdstjenester for eldre. 

Med alder kommer visdom og Senior Høyre benyttet også anledningen til å sende noen råd med på veien:

  • Arbeidet til den nye Statsråden må omfatte mer enn velferdstjenestene
  • Senior Høyre er opptatt av at alle ressursene som eldre har tas i bruk i den viktige omstillings- og inkluderingsdugnaden som Regjeringen inviterer til i Jeløy-plattformen.
  • Eldre er klare til å delta på alle samfunnsområder. Det er bærekraftig å benytte eldre som både kan og vil. 
  • Seniorene må slippe til med erfaringer og innsats i forskning, arbeidsliv og i frivillig virksomhet.
  • Senior Høyre bidrar gjerne med sin erfaring i utvalg og råd, som Regjeringen skal nedsette. Det er viktig at disse gjenspeiler befolkningens demografiske sammensetning.