«Leve hele livet» - en kvalitetsreform

Leder i Senior Høyre Sverre Mauritzen taler til Høyres landsmøte 2017
"Leve Hele Livet" er en ny kvalitetsreform for eldre, sier Sverre Mauritzen, leder i Senior Høyre.

"Leve Hele Livet" er en ny kvalitetsreform for eldre. Regjeringen foreslår en reform som hjelper flere til å mestre siste del av livet.

Senior Høyre støtter arbeidet med «Leve hele livet». Eldrereformen som regjeringen nå planlegger sammen med kommunene, eldre og pårørende vil bli fremmet i en stortingsmelding våren 2018. Reformen skal innføres fra 2019, dersom regjeringen får fortsette sitt arbeide etter valget i september.

Eldreomsorg

Det utøves mye god eldreomsorg i dag rundt om i kommunene både i institusjoner og av hjemmetjenester.  Vi vet samtidig at kvaliteten på tjenestene varierer meget, mellom kommunene og innen den enkelte kommune. Denne reformen skal sikre at alle eldre får   tjenestene de trenger for å mestre siste del av livet.

Helsehjelp

Det handler om å få dekket behovet for helsehjelp ved endringer i livssituasjonen. Tidlig og riktig helsehjelp gitt av personell med god kompetanse.

Ernæring

Det handler om mat. Underernæring og feilernæring er et stort problem og fører til helseplager og sykdom. God mat og gode måltider er viktig for den fysiske og den psykiske helse.

Aktiv livsstil 

Det handler om aktivitet og fellesskap. Være sammen med andre mennesker, være aktiv selv om helsen er svekket. Ved å forebygge ensomhet, forebygger vi også fysiske og psykiske lidelser. Mange pårørende trenger avlastning og støtte.

Kommunale tjenester

Det handler om at tjenestene henger sammen. Når tjenestene henger sammen og er forutsigbar gir det høyere kvalitet og skaper større trygghet. Kommunene må lære av hverandres gode arbeid. De eldre må få den hjelpen de trenger når de trenger den.

Dette er en uttalelse fra Senior Høyres Landsforbund.

Du kan lese mer om Høyres helsepolitikk her.