Leve hele livet – ikke bare en reform, men en livsstil.

Stortingsrepresentantene Astrid Nøklebye Heiberg og Sveinung Stensland viser generasjonssolidaritet i praksis i jobben med den nye reformen.

Senior Høyres Landstyret er samlet. Her kommer aktive seniorer fra hele landet sammen for å ta viktige avgjørelser. 

Det er yrende liv når Senior Høyre skal ha landsstyremøte. De kommer fra hele landet for å møtes, og ta viktige beslutninger. I dag er det mye på agendaen. Interessante foredragsholdere, organisatoriske saker, men også uttalelser som skal avgis. Den første omhandler reformen «Leve hele livet»

«Senior Høyre ser med tilfredshet at regjeringen følger sin tidsplan med gjennomføringen av kvalitetsreform for eldre. Reformen «Leve hele livet» skal sikre at alle eldre får dekket sine behov, leve et godt liv og oppleve å mestre siste del av livet. Senior Høyre har over tid, i resolusjoner og uttalelser, pekt på nødvendige tiltak og forbedringer av omsorgtjenestene for eldre. Vi finner igjen mange av de tiltak Senior Høyre har vært opptatt av i denne reformen. Det er vi svært glade for.»

Senior Høyre er aktive og engasjerte, de er opptatt av solidaritet mellom generasjonene. Den neste uttalelsen omhandler dette.  

«I Europa markeres for tiende gang behovet for større solidaritet mellom generasjonene. Utfordringene gjelder også Norge. Unge og eldre trenger hverandre i livets ulike situasjoner. Det handler om at gjensidig respekt og forståelse gir økt livskvalitet.  Det handler også om behovet for verdiskaping, bærekraft og langsiktighet i politikken. I familielivet er samhørighet mellom generasjonene en berikelse. Senior Høyre vil bidra til at disse positive verdiene føres videre.

Møtet nærmer seg slutten. Snart skal alle dra hver til sitt. Seniorer fra hele landet møtes, skaper politikk og tar viktige beslutninger. For Senior høyres medlemmer er ikke "Leve hele livet" bare en reform – det er en livsstil.