Organisasjonskonferanse for tillitsvalgte

Sverre Mauritsen, Sunniva Ihle Steinstad og Kristian Tonning Riise hos Senior Høyre

Senior Høyres Landsforbunds Organisasjonskonferanse for tillitsvalgte 28.-29. januar 2016.

Senior Høyres Landsforbund avholdt nok en vellykket Organisasjonskonferanse for tillitsvalgte 28.-29. januar 2016. Hele 85 deltagere fra nær hele landet deltok.

Mye av tiden var satt av til drøftelser av ulike utfordringer ved drift av organisasjonen, så som synliggjøring av vår politikk, styrking av medlemsarbeidet og organisasjonsarbeid generelt.

Men det ble også plass til politiske drøftelser. Helse og omsorgsminister Bent Høie holdte et meget interessant innlegg om pasientens helsetjeneste, sykehusplanen m.m. Responsen i spørsmålsrunden vitnet om stor interesse. Kommunikasjonssjef Sunniva Steinstad innledet om Veien videre for Høyre - svært informativ og det utløste stor spørrelyst og engasjement.


Helseminister og nestleder i Høyre Bent Høie  foredrag - Gammel nok til  bestemme selv

Deltakere på Senior Høyre sin organisasjonskonferanse