Pensjonsforliket må revideres!

COLOURBOX1238447
Foto: Colourbox.com
På landsmøtet 11.-12. februar 2017 vedtok Senior Høyre at pensjonsforliket fra 2005 må revideres. Seniorene vil med dette unngå trygdeoppgjør som svekker pensjonistenes kjøpekraft.
Leder i Senior Høyre Sverre Mauritzen mener intensjonen i pensjonsforliket var at pensjonistene skulle opprettholde sin kjøpekraft.

- Det er ikke greit at pensjonistene i enkeltoppgjør kan få redusert sin kjøpekraft. Pensjonsreglene bør ta høyde for ansvarlige lønnsoppgjør i krevende tider, og utformes slik at trygdeoppgjørene ikke blir negative.

I pensjonsforliket som ble vedtatt av Stortinget i 2005, er det innbakt en regel som skal sikre pensjonistene økte utbetalinger i tråd med lønnsoppgjørene. Disse økningene skal være på et lavere nivå enn lønnsveksten i samfunnet for øvrig.

Regelen innebærer at pensjonistene får 0,75 % mindre enn den generelle lønnsveksten i sitt oppgjør. I krevende tider med ansvarlige lønnsoppgjør kombinert med høy prisvekst, kan dette føre til at den nominelle økningen i pensjonsutbetalinger blir lavere enn prisveksten i samfunnet. Det er denne regelen som kan føre til noe redusert kjøpekraft i svært krevende tider for landet.

- Vi støtter hovedlinjene i pensjonsforliket, og mener det er viktig at Norge har et generøst og ansvarlig pensjonsregelverk, men nedgang i kjøpekraft kan vi ikke akseptere. Vi mener pensjonsforliket må revideres på dette punktet, avslutter Mauritzen.

Du kan lese resolusjonen her