Regjeringens eldrestrategi

Flere år - flere muligheter
Den 3. mars lanserte regjeringen strategien Flere år – flere muligheter. Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn. Strategien handler om aktive eldre, ikke om omsorgspolitikk. Alle departementene er involvert i strategien fordi et aldrende samfunn berører alle sektorer.
Les mer på Helse- og omsorgsdepartementets nettside her