Vi tror på Norge fordi vi tror på deg

Aktiv bestefar leker seniorpolitikk med barnebarn
Aktiv bestefar leker med barnebarn Foto: Gettyimages
Hvilken statsminister ønsker du? Senior Høyre vil ha fire nye år med Erna Solberg som statsminister. Her kan du lese mer om våre valgkampsaker.
  1. Satse på eldre og bruke deres ressurser.

  2. Satse på fore bygging og en aktiv alderdom. Økt levealder og bedre helse gir muligheter

  3. Øke livskvaliteten for eldre ved tilpassede boformer, tilrettelegge for aktivitet og samvær og sikre pleietrengende plass på institusjon

  4. Heve aldersgrensen og ha valg mellom jobb og pensjon

  5. Motarbeide negative holdninger og usaklig aldersdiskriminering

  6. Jobbe for et revidert pensjonsforlik. Unngå at pensjonistene blir tapere i trygdeoppgjørene

  7. Jobbe for solidaritet mellom generasjonene, viktig både for den enkelte og samfunnet 

Senior Høyre er en vital og veletablert sideorganisasjon av partiet Høyre. Vi ønsker fire nye år med Erna Solberg som statsminister.

Et bærekraftig samfunn tar vare på grunnleggende verdier, trygger velferden og miljøet. Senior Høyre ønsker å bevare velferdsstaten for fremtidige generasjoner. Seniorene er en viktig ressurs som ønsker å bidra med sin kompetanse og erfaring. Det skaper en mer bærekraftig utvikling av samfunnet.

OM SENIOR HØYRE: Senior Høyre er en landsomfattende organisasjon med 12 fylkesorganisasjoner, 70 lokalforeninger og nær 4.000 medlemmer. 

Vi har som formål å stimulere seniormedlemmene til politisk aktivitet, særlig med henblikk på eldrepolitikk og til utnyttelse av seniorenes kunnskaper og kompetanse til viktige samfunnsoppgaver. Les mer i vårt politiske dokument, «Eldrepolitikk i tiden».

Les mer om den politikken Høyre går til valg på her:

Vil du bli medlem i Senior Høyre? Meld deg inn her i dag.