Senior Høyres Landsmøte 2017

Landsmøtet 2017 avholdes i Fredrikstad allerede 11.-12. februar. Årsaken til det er bestemmelsen i Senior Høyres Landsforbunds (SHL) lover at møtet må avholdes minst en måned før Høyres Landsmøte – som i 2017 er rekordtidlig, nærmere bestemt 9.-12. mars

På Landsmøtet får vi besøk av noen av Høyres fremste politikere og tillitsvalgte:
  • Helse- og omsorgsminister Bent Høie
  • Stortingsrepresentant Ingjerd Schou
  • Presidenten i European Seniors Union, An Hermans.
  • Generalsekretær John-Ragnar Aarset
  • Høyres seniorrådgiver Astrid Nøklebye Heiberg
Lokalforeningene er godt i gang med sine årsmøter og fylkesforeningene følger tett på. En viktig oppgave for lokalforeningene er å velge delegater til SHLs Landsmøte.