Statsbudsjett for 2016

Styret i Senior Høyres Landsforbund mener Regjeringen har lagt frem et godt budsjett for 2016. Et budsjett som danner et godt grunnlag for å møte de utfordringer vårt land står overfor.

Betydelig satsing på forskning og utdanning vil over tid gi mange nye arbeidsplasser.  Nye arbeidsplasser er målet i den forestående omstillingsprosess.

Store bevilgninger til veier og jernbane skaper aktivitet og arbeid til mange. Investeringer i infrastruktur er til gagn for nåværende og kommende generasjoner.

 

Reduksjon i skatt betyr økt handel og nye investeringer i tiltrengte arbeidsplasser.

 

Senior Høyres Landsforbund er spesielt tilfreds med at det foreslåes å korrigere pensjonen for ektefeller. Trekk i pensjonen er redusert fra 15 til 10 prosent. Mange pensjonister fikk reduksjon i sin kjøpekraft ved reguleringen av pensjonsoppgjøret i inneværende år. Senior Høyre har gjentatte ganger pekt på den uheldige underreguleringen med 0,75% av pensjonen for pensjonistene, sammenlignet med lønnstakere, som ble inngått ved pensjonsforliket.  Da den rødgrønne regjeringen økte minstepensjonene var det ikke staten, men de øvrige pensjonistene som ble belastet med de økte utgiftene.  Derfor er det en svært rettferdig korreksjon som nå er foreslått av regjeringen.

 

 

Senior Høyres Landsforbund