Styremøte i Senior Høyres landsforbund

Stortingsrepresentant Sveinung Stensland holder innlegg om "Leve hele livet"

Sommeren er over og Senior Høyre er klare til å begynne med politikk igjen. Styret har sitt første møte, og sakslisten er full. Av saker som kan nevnes er besøk av Stortingsrepresentant Sveinung Stensland, kommunereform og det kommende Landsmøtet i Trondheim.

Stortingsrepresentant Sveinung Stensland holdt sinn innlegg om. "Leve hele livet" Deretter ble det livlig debatt og spørsmål.  

Uttalelse om kommunereformen var det neste på listen. 

Et bredt flertall på Stortinget sluttet seg i 2014 til at det var behov for endringer i kommunestrukturen. Til tross for et høyt antall sammenslåinger i reformen, er ikke hovedtrekkene ved kommunestrukturen endret. Fortsatt vil om lag halvparten av kommunene ha under 5 000 innbyggere. 

Befolkningsnedgang og demografiske endringer gjør at mange av de små kommunene i løpet av få år ikke vil ha et bærekraftig forhold mellom antall innbyggere i arbeidsfør alder og innbyggere over 67 år. Disse kommunene har allerede i dag små organisasjoner og store utfordringer med å ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å dekke opp alle fagområder. Senior Høyre er svært bekymret over denne utviklingen, kommunereformen må derfor fortsette.

Deretter var det gjennomgang av planene for neste Landsmøte og litt om Senior Høyre sine egne planer for sammenslåing. 

Trond Hofstad redegjorde for Landsmøtekomiteens arbeid. Deretter var det korte innlegg fra Johnny Olsrud, Sigrid Thielemann og Thomas Berg Olsen om sammenslåing av foreninger. 

Møtet ble avsluttet etter gode politiske diskusjoner, og alle dro hjem til sitt for å fortsette det gode politiske arbeidet.