Økonomisk vekst gir trygg omsorg og raskere behandling

Tilskudd til sykehjemsplasser øker i Oslo Bergen Trondheim Stavanger og i hele Norge
Erna Solbergs regjering sikrer bygging av flere sykehjemsplasser. Det gir trygg omsorg, raskere behandling og pasientens helsevesen Foto: illustrasjon/Høyre
Veksten i skatteinngangen er så sterk at velferden og kommunale tjenester styrkes. Nettopp derfor trenger vi fire nye år med Erna Solberg som statsminister.

Økonomien i Norge fortsetter å vokse

Landet har vært gjennom en langvarig, vanskelig nedgangsperiode fra oljeprisen stupte i 2014.
Nå er økonomien på vei oppover med en vekst som er den sterkeste på mer enn 5 år.

Ledigheten går ned

Arbeidsledigheten går ned og sysselsettingen er igjen økende. Høyres politikk virker – det være seg skattepolitikk, gründerpolitikk, konjunkturpolitikk og pengepolitikk. 

Kvaliteten i helsevesenet øker

Regjeringen, med Høyre i spissen, har lagt et godt grunnlag for videreutvikling av vårt velferdssamfunn. Et samfunn som skal gi trygg omsorg og raskere behandling for de som trenger det. Ventetidene ved sykehus er redusert, flere får behandling innenfor tidsfristene, og behandlingstiden skal ytterligere ned.

Du skal være sjef i eget liv

Kvalitet og valgfrihet i tilbudet av tjenester er nøkkelord for Høyres helsepolitikk. Private, frivillige, ideelle og det offentlige må jobbe sammen for et best mulig helsetilbud. Men det offentlige skal ha hovedansvaret. Høyre ønsker at flere skal bo hjemme lenger. Du skal kunne leve et aktivt og selvstendig liv med tilpassede tjenester.

Vi bygger flere sykehjem

Høyre styrker økonomien i helsetjenestene. Vi sikrer økte ressurser til kompetansehevning, utbygging av sykehjem og omsorgsboliger. Selv om mye er gjort er jobben vår ikke ferdig. Det er fortsatt et økende behov for sykehjemsplasser. Kommunene selv har beregnet at vi trenger 22 000 nye plasser innen 2030. Behovet varierer stort mellom de forskjellige kommuner. Regjeringen har sørget for at staten nå tar halve regningen når kommunene skal bygge nye sykehjem. Vi bygger flere sykehjem, fordi vi styrker kommuneøkonomien. Forutsetningen er trygghet for sykehjemsplass når du har behov for det.

Leve hele livet

Regjeringen starter nå arbeidet med en eldrereform. Den skal sikre at eldreomsorgen leverer på de viktigste områdene som sunn og god mat, helsehjelp, aktivitet og fellesskap. Det er avgjørende med sammenheng i tjenestene. Målet er å få til en bedre hverdag for eldre og deres pårørende i siste del av livet.

Rehabilitering

Høyre mener flere kommuner må satse på hverdagsrehabilitering. Det er en tverrfaglig innsats rettet mot mestring av daglige aktiviteter i den enkeltes hjem og nærmiljø. Høyre vil sikre at hverdagsrehabilitering blir en integrert del av pleie- og omsorgstilbudet i alle kommuner.

Pasientens helsetjeneste

Valget står nå mellom en Høyre-ledet regjering som fortsetter å bygge pasientens helsetjenester, i stedet for en regjering som vil ta vekk muligheten til å bestemme selv. Vi vil fortsette å kutte ventetider og helsekøer, og gi den enkelte rett til å velge et tilbud som passer for seg.

Partiprogram og politikk

Høyres partiprogram for kommende periode vil styrke den allerede positive utviklingen i vårt land. I valgkampen vil Høyre snakke om hva vi vil oppnå i neste stortingsperiode. Vi vil snakke om vår egen politikk. Høyres politikk sikrer muligheter for alle til å delta i samfunnet. En politikk basert på kunnskap, tillit og respekt for enkeltmennesket

Uttalelse fra Senior Høyres Landsforbund, landsstyremøte 17.8.2017

Norske kommuner trenger Erna Solberg som statsminister og Høyre i regjering for å sikre kommuneøkonomien og trygge velferden.

Statsminister Erna Solberg leder en regjering som leverer. Du kan lese mer i en oppdatert oversikt over hva regjeringen leverer her. En stemme til Høyre er en stemme til fire nye år med Erna Solberg som statsminister. 

Enkelte partier angriper regjeringens politikk. Hvis du trenger svar på slike angrep, finner du eksempler på våre svar til både Arbeiderpartiet og Senterpartiet her.

Del gjerne ti grunner til å stemme Høyre med dine venner.