Vi må beskytte barnebarna våre

COLOURBOX3476093
Foto: Colourbox.com
Senior Høyre Landsmøte ønsker at Norge ser på nye metoder for å stoppe overgrep og vold mot barn. De krever også langt tettere oppfølging av både ofre og gjerningspersoner.
Barn som utsettes for seksuelle overgrep, fysisk vold og mobbing må ofte lide med store ettervirkninger av det som er skjedd. Leder i Senior Høyre Sverre Mauritzen mener det er barna som skal beskyttes, ikke overgriperen.

- Det er ikke alltid overgripere kan bli rehabilitert gjennom ordinær fengselsstraff eller psykoterapeutiske behandlingstilbud. Derfor bør vi være åpne for å se på erfaringer fra andre lands forsøk med andre behandlingsformer.

Han mener også det er viktig at myndighetspersoner får tilgang til informasjon om tidligere straffedømte overgripere. Dette for at man lokalt kan treffe tiltak om kjente gjerningsmenn flytter inn i nabolaget eller kommunen.

- Barnebarna våre må beskyttes ved å skjerpe ansvaret som hviler på skolene, helsestasjonene og barnevernet. Foreldre må også ta sin del av ansvaret for å være årvåkne og gi barna bedre beskyttelse enn i dag.

Du kan lese resolusjonen her