Landsstyremøte i Senior Høyre november 2016

Landsstyremøtet i november 2016.

Parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland, orienterer om statsbudsjettet og den politiske situasjonen på Stortinget.