Landsstyremøte i Senior Høyre januar 2017

Stortingsrepresentant og leder for Høyres Kvinneforum, Tina Bru, innleder til debatt.