Vår visjon

Sigdal og Eggedal Høyres viktigste ambisjon for de neste fire årene er å sikre alle gode oppvekstvilkår, en trygg hverdag og en verdig alderdom.

Våre hovedsaker

Skole

Vår kommune skal ha de beste skolene med muligheter for alle.

Helse og omsorg

Alle skal få gode og verdige helse- og omsorgstjenester.

Eiendomsrett og lokalt selvstyre

Vi vil sikre en bedre balanse mellom statlige og lokale myndigheter der hensynet til enkeltpersoner og lokalsamfunn ivaretas.

Administrasjon og økonomi

Sigdal skal være en ”JA- kommune» hvor innbyggere og tilreisende skal føle at de blir tatt vare på og hjulpet fram.

Se vår politikk

Sigdal kommune

Buskerud

Kontakt

Åse Lene Blegeberg Eckhoff
Telefon: 97065315
Postboks 207 Bragernes
3001 DRAMMEN

Aktuelt

- Useriøst av Aasen

Les vårt svar på de grunnløse påstandene om Høyres syn på nærings- og sentrumsutvikling som blir fremsatt av Senterpartiets Torstein...