Vår visjon

Høgre gjer Norge klar for framtida. Verda endrer seg i eit tempo vi aldri før har opplevd. Då er det vårt ansvar å ta vare på velferda for alle.

Våre hovedsaker

Tilflyttingsfylket

Høgre vil at Sogn og Fjordane skal bli eit tilflyttingsfylke og eit JA-fylke. Denne positive utviklinga får vi først og fremst gjennom vekst i privat sektor.

Kunnskapsfylket

Kunnskap i skulen er viktig for Høgre. Skulane i Sogn og Fjordane leverer resultat heilt i toppen, og som skuleeigar skal vi framleis ha eit høgt ambisjonsnivå på vegne av skulen, lærarane og elevane. Høgre vil arbeide for at opplæringa i Sogn og Fjordane framleis skal vere heilt i landstoppen.

Samferdselsfylket

I Sogn og Fjordane har vi få store senter og vi bur spreidd. Då er betre samferdsle det viktigaste verkemiddelet for å sikre større bu- og arbeidsområde, for å få utvikling og tilflytting. Vi skal arbeide for å ha god kommunikasjon internt i fylket, men også til byar som Oslo og Bergen.

Vekstfylket

Høgre meiner at den viktigaste målsettinga for Sogn og Fjordane er å auke folketalet. Moglegheitene til Sogn og Fjordane er at vi har verdifulle naturressursar som er etterspurde både nasjonalt og globalt. Dette er ressursar som er stadbundne og som ikkje kan flyttast ut av fylket vårt.

Se vår politikk

Sogn og Fjordane

Kontakt

Vidar Grønnevik
Leder
Telefon: 90544118

Ingvar Torsvik Myrvollen
Fylkessekretær
Telefon: 90123185

Send oss en e-post

Aktuelt

Røra til Støre

Ein vakker dag bestemte Jonas Gahr Støre seg for å kome frå tåkeheimen sin til Sogn og Fjordane med frelsebodskapen. ...

Våre folk