Kontakt

Adresse

V/ Ole Vidar Øren, Storevn. 26
6884 ØVRE ÅRDAL

Våre folk

Se våre politikere

Om Årdal Høgre

Årdal Høgre ledes av Trude Gjermo Nessestrand

Årdal Høgre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Kvar enkelt skal ha størst mogeleg fridom til og ansvar for å forme sitt eige liv og si eiga framtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Samfunnet består av menneske med ulik kulturell bakgrunn. Høgre meiner at mangfald og ulikskap er ei kjelde til utveksling av idear, fornying og kreativitet.