Kontakt

Adresse

V/ Onar S. Osland, Størdal
6984 STONGFJORDEN

Våre folk

Se våre politikere

Om Askvoll Høgre

Askvoll Høgre ledes av Frank Hatlø

Vi er stolte av Askvoll kommune og folka som bur her. Sjeldan har vi sett ein slik giv og ei slik investeringslyst i næringslivet som no, og sjeldan har vi sett større vekst i tilflytting av unge barnefamiliar. Vi går framtida i møte med stor optimisme. Høgre er positiv til ei kommunereform basert på at den tryggjar innbyggjarane sine krav til tenester også i framtida.