Vår visjon

Høgre set innbyggjarane i sentrum og vil alltid leggja hovudvekta på at dei tenestene kommunen tilbyr skal vera av høg kvalitet.

Våre hovedsaker

Beredskap - eit trygt Aurland

Aurland skal vera ein trygg kommune med effektiv førebygging, god lokal beredskap og godt samarbeid med Sivilforsvaret, Røde Kors og bedrifter.

Skule og barnehagar

Høgre vil at skulane våre skal leggja vekt på kunnskap og læring, at barnehagane har plass til alle og at elevar i vidaregåande skule kan bu heime dersom dei ønskjer det.

Jakt, fiske og friluftsliv

Høgre vil sikra vilkåra for allsidig friluftsliv.

Kyrkje, kultur, idrett og frivilleg arbeid

Høgre vil at frivillige kultur og fritidsaktivitetar skal vera berebjelkar i lokalsamfunnet.

Se vår politikk
Noralv Distad, Ordfører, Aurland
Noralv Distad
Ordfører, Aurland

Aurland kommune

Sogn og Fjordane

Kontakt

Monica Finden
Leder
Telefon: 95862520

Ingvar Torsvik Myrvollen
Fylkessekretær
Telefon: 90123185

Våre folk