Kontakt

Adresse

v/ Monica Finden, Klokkargarden 21
5745 AURLAND

Våre folk

Se våre politikere

Om Aurland Høgre

Aurland Høgre ledes av Monica Finden

Høgre set innbyggjarane i sentrum og vil alltid leggja hovudvekta på at dei tenestene kommunen tilbyr skal vera av høg kvalitet. Høgre meiner at Aurland kan halda fram som eigen kommune nettopp for å yta gode og betre tenester.