Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Skule og oppvekst

Skulen vår har oppnådd særs gode resultat på nasjonalt nivå, i tillegg trivst elevane våre. Det er veldig positivt, og Balestrand Høgre ynskjer å legge til rette for at vi fortsatt skal ha eit skuletilbod i landstoppen.

Økonomi

Balestrand kommune har ein trong økonomi, og Balestrand Høgre tek dette på alvor. Budsjetta skal vere reelle. Investering og drift må ha streng styring.

Kvalitet i omsorga

Balestrand Høgre vil at førebyggjande helsearbeid må prioriterast for dei tilsette og gjennom samarbeid mellom arbeidsgjevar og fagpersonale.

Næringsliv

Det er viktig at det private næringslivet skal ha grobotn til å halde fram med å blomstre og utvikle seg, i tillegg til at vi ser positivt på og ynskjer velkomen til nye idear, løysingar og etableringar.

Se vår politikk

Balestrand kommune

Sogn og Fjordane

Kontakt

Øivind Sjøtun Fagermoen
Leder
Telefon: 95067261

Ingvar Torsvik Myrvollen
Fylkessekretær
Telefon: 90123185

Våre folk

Øivind Sjøtun Fagermoen

Sogn og Fjordane

 • Leder
 • Gruppeleder
 • Medlemsansvarlig
Send e-post Mobil: 95067261

Kjetil Nesse

Sogn og Fjordane

 • Sekretær
Send e-post Mobil: 41248253

Mariann Meel

Sogn og Fjordane

 • Medlem
Mobil: 95248558

Lise-May Sæle

Sogn og Fjordane

 • Kampanjeleder
Send e-post Mobil: 48127770

Mirijam Yasmin Bale Wehbe

Sogn og Fjordane

 • Kvinneforumansvarlig
Send e-post Mobil: 97017431

Siren Ese

Sogn og Fjordane

 • Varamedlem
Send e-post Mobil: 47399400

Øivind Sjøtun Fagermoen

Sogn og Fjordane

 • Gruppeleder
 • Representant
Send e-post Mobil: 95067261

Lars Trygve Sæle

Sogn og Fjordane

 • Gruppenestleder
Send e-post Mobil: 95949567

Lise-May Sæle

Sogn og Fjordane

 • Varamedlem
Send e-post Mobil: 48127770

Kjetil Nesse

Sogn og Fjordane

 • Varamedlem
Send e-post Mobil: 41248253

Johnny Bale

Sogn og Fjordane

 • Varamedlem