Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Skule og oppvekst

Skulen vår har oppnådd særs gode resultat på nasjonalt nivå, i tillegg trivst elevane våre. Det er veldig positivt, og Balestrand Høgre ynskjer å legge til rette for at vi fortsatt skal ha eit skuletilbod i landstoppen.

Økonomi

Balestrand kommune har ein trong økonomi, og Balestrand Høgre tek dette på alvor. Budsjetta skal vere reelle. Investering og drift må ha streng styring.

Kvalitet i omsorga

Balestrand Høgre vil at førebyggjande helsearbeid må prioriterast for dei tilsette og gjennom samarbeid mellom arbeidsgjevar og fagpersonale.

Næringsliv

Det er viktig at det private næringslivet skal ha grobotn til å halde fram med å blomstre og utvikle seg, i tillegg til at vi ser positivt på og ynskjer velkomen til nye idear, løysingar og etableringar.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her