Vår visjon

Vi vil at Bremanger kommune skal vere eit godt val for etablerarar, reisande og fastbuande!

Våre hovedsaker

Samferdsel

Ein skal kunne bu og arbeide kvar ein vil i kommunen.

Økonomi og kommunale tenester

Effektiviserte offentlege tenester gjennom auka konkurranseutsetjing.

Oppvekst

Bremanger skal ha den beste skulen i landet.

Miljø

Opprette miljøfond for å stimulere til miljøtiltak.

Se vår politikk
Audun Åge Røys, Ordfører, Bremanger
Audun Åge Røys
Ordfører, Bremanger

Bremanger

Sogn og Fjordane

Kontakt

Roger Mulelid
Leder
Telefon: 91396513

Ingvar Torsvik Myrvollen
Fylkessekretær
Telefon: 90123185

Aktuelt

Stortingsrepresentant Nils Aage Jerstad. Bak: Tog.

Bedre togtilbud på Sørlandsbanen

Passasjerene vil oppleve flere avganger og bedre kvalitet i tilbudet, som følge av jernbanereformen på Sørlandsbanen.

Våre folk