Aktuelt

Verdensdagen for psykisk helse

10.10.2018 - Kilde: Hoyre.no

Psykisk helse er blant Høyres viktigste satsingsområder. Vi vil legge til rette for økt brukerinnflytelse, kortere ventetider, bedre forutsigbarhet og bedre kvalitet.

Et solid helsebudsjett

09.10.2018 - Kilde: Hoyre.no

Høyres mål er å skape pasientens helsetjeneste. Alle skal være trygge på at de får behandling når de trenger det. Derfor legger vi opp til at enda flere pasienter skal få behandling i 2019. Målet er at ingen skal måtte vente lenger enn 50 dager for å få behandling i 2021.

Statsbudsjettet for 2019 har en solid sosial profil

08.10.2018 - Kilde: Hoyre.no

Sykehusene skal behandle flere pasienter, mennesker som sliter med rus og psykiatri får bedre hjelp og personer utenfor arbeidslivet skal få hjelp til å komme inn i arbeid. Nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen, Heidi Nordby Lunde, mener forslaget til statsbudsjett har en solid sosial profil. 

Nå blir det gratis leirskole til alle

04.10.2018 - Kilde: Hoyre.no

Regjeringen vil sikre alle barn muligheten til å reise på leirskole med minst tre overnattinger. Turen skal være gratis slik at tilbudet kommer alle til gode.

Det moderne Norges far fyller 90

03.10.2018 - Kilde: Hoyre.no

Kåre Willoch var som statsminister (1981-1986) den sentrale drivkraften bak Høyrebølgen, og la grunnlaget for en modernisering av både det norske politiske landskapet, og ikke minst samfunnet.