Kontakt

Adresse

v/ Roger Mulelid, Rise
6723 SVELGEN

Våre folk

Se våre politikere

Om Bremanger Høgre

Bremanger Høgre ledes av Roger Mulelid

Høgre sin politikk skal ha som mål å styrkje trua på framtida hos innbyggjarane i Bremanger kommune. Utan den enkelte si tru på «det gode liv» i bygdene våre, vil ein ikkje kunne bryte den negative trenden med fråflytting. Vi må ha noko å leve av, og noko å leve for. I tillegg må det verte lettare å reise, både i kommunen og mot omverda.