Politikk

Høgre sin politikk skal ha som mål å styrkje trua på framtida hos innbyggjarane i Bremanger kommune. Utan den enkelte si tru på «det gode liv» i bygdene våre, vil ein ikkje kunne bryte den negative trenden med fråflytting. Vi må ha noko å leve av, og noko å leve for. I tillegg må det verte lettare å reise, både i kommunen og mot omverda.

Våre hovedsaker

Samferdsel

Ein skal kunne bu og arbeide kvar ein vil i kommunen.

Økonomi og kommunale tenester

Effektiviserte offentlege tenester gjennom auka konkurranseutsetjing.

Oppvekst

Bremanger skal ha den beste skulen i landet.

Miljø

Opprette miljøfond for å stimulere til miljøtiltak.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her