Kontakt

Adresse

v/ Arlene Oddbjørg Vågene, Svarthammaren 7
6908 FLORØ

Våre folk

Se våre politikere

Om Flora Høyre

Flora Høyre ledes av Arlene Oddbjørg Vågene

Flora Høgre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Kvar enkelt skal ha størst mogeleg fridom til og ansvar for å forme sitt eige liv og si eiga framtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Samfunnet består av menneske med ulik kulturell bakgrunn. Høgre meiner at mangfald og ulikskap er ei kjelde til utveksling av idear, fornying og kreativitet.